The first thing which I can record concerning myself is, that I was born. These are wonderful words. This life, to which neither time nor eternity can bring diminution - this everlasting living soul, began. My mind loses itself in these depths.
rreeggjj asked: Thanks for following! ☺


Answer:

Np 😎

Notes
1
Posted
1 month ago

intagraham18:

Eto ang beat!
Sabay sabay
Eto ang beat!
Bawal sablay
Pabilis ng
Pabilis
Wag magmi-miss
Wag magmi-miss
Gets mo na
Gets ko naang ahhhhh!!!!
Coca-cola!
Nalilito,Nalilito
Nahihilo
Nahihilo
Coke ko `to!
Coke ko `to!
Coke ko `to!
Coke ko `to!

Notes
17
Posted
1 month ago

”yung mas na aalala mo yung walang kentang kwento ng prof mo kesa sa lesson nya../..”

(Source: intagraham18, via joannadik)

Notes
6
Posted
4 months ago

sana my powers ako na pwedi malaman password ng wifi ni kapitbahay.

(Source: intagraham18)

Notes
4
Posted
5 months ago

intagraham18:

Eto ang beat!
Sabay sabay
Eto ang beat!
Bawal sablay
Pabilis ng
Pabilis
Wag magmi-miss
Wag magmi-miss
Gets mo na
Gets ko naang ahhhhh!!!!
Coca-cola!
Nalilito,Nalilito
Nahihilo
Nahihilo
Coke ko `to!
Coke ko `to!
Coke ko `to!
Coke ko `to!

Notes
17
Posted
5 months ago

Kawawa naman yung mga taong dawit sa sex video, ginagawa niyo pang katatawanan. Pag sa inyo ngyari yun, kunyare girlfriend/boyfriend mo o parents mo, nagkaroon ng ganung vid. Matuwa ka kaya? RESPETO.

Notes
1
Posted
7 months ago

”yung mas na aalala mo yung walang kentang kwento ng prof mo kesa sa lesson nya../..”

Notes
6
Posted
8 months ago

USO REBLOG KUYA/ATE, WAG COPY PASTE!

Notes
6
Posted
9 months ago
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter